نشست اعضای هیات علمی دانشکده شیمی با مدیر مرکز رشد دانشگاه

نشست اعضای هیات علمی دانشکده شیمی با مدیر مرکز رشد دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

روز یکشنبه یکم بهمن ماه سال جاری اعضای محترم هیأت علمی دانشکده شیمی با مدیر محترم مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا نشستی در خصوص بازمهندسی فعالیت های دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم ( دانشگاه کارآفرین ) برگزار نمودند و مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روز یکشنبه یکم بهمن ماه سال جاری اعضای محترم هیأت علمی دانشکده شیمی با مدیر محترم مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا نشستی در خصوص بازمهندسی فعالیت های دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم ( دانشگاه کارآفرین ) برگزار نمودند و مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.