مواد امتحانی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری

مواد امتحانی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مواد امتحانی جامع دوره دکتری

بسمه تعالی

 

مواد امتحانی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری مورخ 25/2/93 به تفکیک گرایش

 

 

 

شیمی آلی

 1- سنتز

 2- شیمی ترکیبات هتروسیکل

 3- مباحث نوین در شیمی آلی

 

 

شیمی تجزیه

 

- روشهای سینتیکی در تجزیه شیمیایی

2- الکترو شیمی در محیط های ناآبی

3- مباحث نوین در شیمی تجزیه

4- کمومتری

 

 

شیمی معدنی

 

1-ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی

  2- طیف سنجی در شیمی معدنی

  3- مباحث نوین در شیمی معدنی

 

 

شیمی کاربردی

1- راکتورهای ویژه صنعتی

2- مباحث نوین در الکتروشیمی

3- طراحی مفهومی فرایندها