معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


 

            

 

   معاون پژوهشی

    دکتر سعید عزیزیان
    تحصیلات:  دکترای شیمی فیزیک
    مرتبه علمی:  استاد
    ایمیل:  sazizian@basu.ac.ir
    تلفن داخلی:  223
    آدرس:  همدان - پل پژوهش – دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی