معاون تحصیلات تکمیلی

معاون تحصیلات تکمیلی


 

            

   معاون تحصیلات تکمیلی

     دکتر صادق خزل پور
    تحصیلات:  دکترای شیمی تجزیه
    مرتبه علمی:  استادیار
    ایمیل:  S.khazalpour@basu.ac.ir
    تلفن داخلی:  242
    آدرس:   همدان - پل پژوهش – دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی