معاون آموزشی

معاون آموزشی


 

            

  معاون آموزشی

   دکتر جلال ارجمندی
   تحصیلات:  دکتری شیمی فیزیک
   مرتبه علمی:  استاد
   ایمیل:  j_arjomandi@yahoo.com
   تلفن داخلی:  215
    آدرس:  همدان - پل پژوهش – دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی