لیست خدمات آزمایشگاهی - آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی

لیست خدمات آزمایشگاهی - آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

لیست خدمات آزمایشگاهی که در آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا ارائه می­ گردد بدین شرح جهت آگاهی اعلام می گردد.

لیست خدمات آزمایشــگاهی که در آزمایشگاه مرکـزی دانشکده شیمی دانشـگاه بوعـلـی سینا ارائه می­ گردد بدین شرح می ­باشد:

نام دستگاه

توضیحات

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)

فعال

رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR)

فعال

طیف‌سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)

فعال

آنالیز عنصری (CHN)

فعال

طیف سنج فلوئورسانس

فعال

طیف سنج UV-Vis

فعال

طیف سنج رفلکتنس

فعال

لایه نشانی کندوپاش

فعال

پراب التراسونیک

فعال

آون خلا

فعال

ترازوی دیجیتال

فعال

کروماتوگرافی گازی (GC)

در حال راه اندازی

طیف سنج جذب اتمی

در حال راه اندازی

کوره

در حال راه اندازی

روتاری

در حال راه اندازی

آب مقطرگیری

در حال راه اندازی