قرار گرفتن نام آقای دکتر داود نعمت الهی در فهرست 50 نفر اول سرآمدان علمی ایران

قرار گرفتن نام آقای دکتر داود نعمت الهی در فهرست 50 نفر اول سرآمدان علمی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر داود نعمت الهی عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا، از سوی فدراسیون سرآمدان علمی ایران در فهرست 50 نفر اول سرآمدان علمی سال 1397 قرار گرفته است.

جناب آقای دکتر داود نعمت الهی عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا، از سوی فدراسیون سرآمدان علمی ایران در فهرست 50 نفر اول سرآمدان علمی سال 1397 قرار گرفته است.

دانشکده شیمی ضمن تبریک به جناب آقای دکتر داود نعمت الهی، آرزوی موفقیت بیشتر از گذشته برای ایشان می نماید.