قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده می رساند که جهت گرفتن فرم پیشرفت تحصیلی سه ماهه زمستان تا تاریخ 03/02/93 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه کنند. لازم به ذکر است به فرم هایی که بعد از تاریخ ذکر شده تحویل داده شود ترتیب اثر داده نمی شود.

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده می رساند که جهت گرفتن فرم پیشرفت تحصیلی سه ماهه زمستان تا تاریخ 03/02/93 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه کنند.
لازم به ذکر است به فرم هایی که بعد از تاریخ ذکر شده تحویل داده شود ترتیب اثر داده نمی شود.