فرم های آموزشی مربوط به دانشجویات ارشد و دکتری

فرم های آموزشی مربوط به دانشجویات ارشد و دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 فرم حضور دانشجو در ساعات غیر اداری - شماره 18
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه - شماره 17
فرم درخواست اموزشی ارشد و دکتری - شماره 16
فرم رزرو امفی- شماره 15
فرمت   تنظیم پایان نامه - شماره 14
فرم  مشخصات پایان نامه  - شماره 13
شرایط تحویل پایان نامه  به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه - شماره 12
شيوه نامة ارسال پايان نامه‌ به پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران - شماره11
اعلام آمادگی دفاع و پیشنهاد داوران پایان نامه کارشناسی ارشد شماره 10
فرم  درخواست مجوز برای حضور در  تعطیلات -شماره 8
فرم تمدید سنوات دانشجویان دکتری - شماره 7
فرم تمدید سنوات ارشد شماره 6
فرم ارزشيابي و گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان- شماره 5
فرم استعلام موضوع پایان نامه -شماره 4
فرم انتخاب استاد راهنما -شماره 3
فرم تعهدنامه دانشجويان تحصيلات تكميلي- شماره 2
فرم  مشخصات دانشجويان دکتری - شماره 1
فرم  مشخصات دانشجویان ارشد- شماره 1