فراخوان جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان جشنواره جوان خوارزمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای انجام ماموریت ها در هفته پژوهش ، برترین طرح های عرصه علم و فناوری جوانان دانش پژوه و نوآور به جامعه علمی و صنعتی کشور در جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان جشنواره جوان خوارزمی