ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


 

            

      ریاست دانشکده

       دکتر داود نعمت الهی
       تحصیلات:  دکتری شیمی تجزیه
       مرتبه علمی:  استاد
       ایمیل:  nemat@basu.ir
       وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/nematollahi/
       تلفن:  38282807-081
       تلفن داخلی:  176
       آدرس:   همدان -دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی