راه اندازی دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

راه اندازی دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به راه اندازی دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر در دانشکده شیمی، با قیمت هر بطری 4 لیتری 90/000 ریال، به اطلاع می رساند این دانشکده آمادگی ارائه محصول فوق بر اساس نیاز و درخواست آزمایشگاه های دانشگاه را دارد.