دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای وحید مرزبان با عنوان: «مطالعه اثر ساپونین استخراج شده از گیاه شیرین بیان بر کشش بین سطحی سیستم آب و نرمال هگزان»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای وحید مرزبان دانشجوی رشته شیمی کاربردی با عنوان: «مطالعه اثر ساپونین استخراج شده از گیاه شیرین بیان بر کشش بین سطحی سیستم آب و نرمال هگزان» با راهنمایی آقای دکتر جواد صاین و مشاوره خانم دکتر رویا کرمیان ، در روز: شنبه 97/11/13 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.