دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حسین رضا صالحی با عنوان: «کاربرد نانوذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با سولفید جهت حذف، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری برخی از یون‌های فلزات سنگین در نمونه‌های آب و پساب»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حسین رضا صالحی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «کاربرد نانوذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با سولفید جهت حذف، پیش‌تغلیظ و  اندازه‌گیری برخی از یون‌های فلزات سنگین در نمونه‌های آب و پساب» با راهنمایی آقای پروفسور عباس افخمی و مشاوره خانم پروفسور طیبه مدرکیان ، در روز: یک شنبه 97/11/14 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.