دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ملیحه خداویسی با عنوان: «مطالعه خواص حجمی و الکترومغناطیسی سیستم های دو جزئی محلول های غیرالکترولیت شامل آمیل الکل و ترشیو آمیل الکل با آلکان های نرمال (هپتان تا نونان) در دماهای مختلف»

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی (گرایش شیمی فیزیک) توسط خانم ملیحه خداویسی با عنوان: «مطالعه خواص حجمی و الکترومغناطیسی سیستم های دو جزئی محلول های غیرالکترولیت شامل آمیل الکل و ترشیو آمیل الکل با آلکان های نرمال (هپتان تا نونان) در دماهای مختلف» با راهنمایی پرفسور حسین ایلوخانی و مشاوره دکتر خاطره خانلرزاده  در روز: یک شنبه 97/7/8 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.