دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهار ابراهیم قصری با عنوان: «سنتز نمک مذاب نانو بر پایه‌ی پیرازین و وانادیوم اکسید تثبیت شده بر روی چیتوزان و استفاده از آنها در تهیه پیریدین‌ها و دی هیدروپیریدین ها»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهار ابراهیم قصری دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز نمک مذاب نانو بر پایه‌ی پیرازین و وانادیوم اکسید تثبیت شده بر روی چیتوزان و استفاده از آنها در تهیه پیریدین‌ها و دی هیدروپیریدین ها» با راهنمایی آقای دکتر محمد علی زلفی گل و مشاوره خانم دکتر ملیحه السادات صفایی در روز: یک شنبه 96/11/1 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.