دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آیت نامدار با عنوان: «مطالعه الکتروشیمیایی 2-نیتروزو-1-نفتول و 1،2-دی متوکسی بنزن در حضور و عدم حضور سولفینیک اسید ها»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آیت نامدار دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «مطالعه الکتروشیمیایی 2-نیتروزو-1-نفتول و 1،2-دی متوکسی بنزن در حضور و عدم حضور سولفینیک اسید ها» با راهنمایی پروفسور داود نعمت الهی ، در روز: سه شنبه 96/7/11 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.