دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آمنه زنگنه با عنوان: «بررسی حجم فزونی سیستم‌های دوتایی و سه تایی، اتیل بنزن، ایزوبوتانول و ترشیوبوتانول در دماهای مختلف»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آمنه زنگنه دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «بررسی حجم فزونی سیستم‌های دوتایی و سه تایی،  اتیل بنزن، ایزوبوتانول  و ترشیوبوتانول در دماهای مختلف» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی ، در روز دوشنبه 96/7/3 ساعت 14 در آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.