دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیما منظمی ثابت با عنوان: «حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه‌های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4/activated carbon Ni0.5Zn0.5Fe2O4وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیما منظمی ثابت دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه‌های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4/activated carbon Ni0.5Zn0.5Fe2O4وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت» با راهنمایی آقای دکتر عباس افخمی و خانم دکتر معصومه حسنی و مشاوره خانم دکتر طیبه مدرکیان در روز: سه شنبه 96/6/28 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.