دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه گلشنی ثابت با عنوان: «اندازه‌گیری داروی والزارتان با استفاده ازنانوذرات اصلاح شده آهن و گرافن اکساید به روش اسپکتروفلوریمتری»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه گلشنی ثابت دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه‌گیری داروی والزارتان  با استفاده ازنانوذرات اصلاح شده آهن و گرافن اکساید به روش اسپکتروفلوریمتری» با راهنمایی خانم دکتر طیبه مدرکیان و مشاوره آقای دکتر عباس افخمی در روز: چهارشنبه 96/7/5 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.