دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نوش آفرین امینی با عنوان: «اندازه­ گیری اسپکتروفتومتری کبالت(II) پس از ریزاستخراج مایع–مایع به کمک حلال­ های ابرملکول با استفاده ازمعرف 1-(2-پیریدیل آزو) 2- نفتول»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نوش آفرین امینی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه­ گیری اسپکتروفتومتری کبالت(II)  پس از ریزاستخراج مایع – مایع به کمک حلال­ های ابرملکول با استفاده ازمعرف 1-(2-پیریدیل آزو) 2- نفتول» با راهنمایی آقای دکتر مهدی هاشمی ، در روز: یک شنبه 96/7/2 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.