دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا جودکی با عنوان: «تولید الکتروشیمیایی کینون‌ها وکینون ایمین‌ها ومطالعه این ترکیبات به عنوان پذیرنده‌های مایکل»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا جودکی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «تولید الکتروشیمیایی کینون‌ها وکینون ایمین‌ها ومطالعه این ترکیبات به عنوان پذیرنده‌های مایکل» با راهنمایی آقایان پروفسور داود نعمت الهی و پروفسور عباس افخمی، در روز: سه شنبه 96/6/28 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.