دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد تدینی متکلم با عنوان: «سنتز مشتقات پیرانو[c-2،3]پیرازول­، دی هیدرو پیرانو[c-2،3]کرومن و 2,3-دی هیدروکوئینازولین(H1)4-اون با کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی γ-Fe2O3 عامل دار شده با تیواوره دی اکسید»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد تدینی متکلم دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مشتقات پیرانو[c-2،3]پیرازول­، دی هیدرو پیرانو[c-2،3]کرومن و  2,3-دی هیدروکوئینازولین(H1)4-اون  با کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی γ-Fe2O3 عامل دار شده با تیواوره دی اکسید» با راهنمایی پروفسور داود آذری­فر ، در روز: یکشنبه 96/7/2 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.