دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نسرین مهاجرانی با عنوان: «بررسی حجم فزونی سیستم‌های دوتایی و سه تایی، اتیل بنزن، 2-پروپانول و ایزوبوتانول در دماهای مختلف»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نسرین مهاجرانی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «بررسی حجم فزونی سیستم‌های دوتایی و سه تایی،  اتیل بنزن،  2-پروپانول و ایزوبوتانول در دماهای مختلف» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی ، در روز: یکشنبه 96/6/26 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.