دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ناهید موتاب با عنوان: «اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر کم مالاشیت گرین با استفاده از میکرواستخراج فاز مایع بر پایه حلالهای ابر مولکولی مغناطیسی»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ناهید موتاب دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر کم مالاشیت گرین با استفاده از میکرواستخراج فاز مایع بر پایه حلالهای ابر مولکولی مغناطیسی» با راهنمایی آقای دکتر مهدی هاشمی ، در روز: دوشنبه 96/6/27 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.