دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمود مسعودی خرم با عنوان: «یک روش الکتروشیمیایی جدید برای تولید یون هیدروکسید و بکارگیری آن در حذف برخی آلاینده‌های محیط زیست»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمود مسعودی خرم دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «یک روش الکتروشیمیایی جدید برای تولید یون هیدروکسید و بکارگیری آن در حذف برخی آلاینده‌های محیط زیست» با راهنمایی آقای پروفسور داود نعمت اللهی، در روز: دوشنبه 96/6/20 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.