دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان ­نامه آقای ابوالفضل محمدپورگرجی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی کاربردی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای ابوالفضل محمدپورگرجی دانشجوی رشته شیمی کاربردی با عنوان: «اثر همزمان نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن و ماده فعال سطحی CTAB بر کشش بین سطحی آب و نرمال هگزان» با راهنمایی آقای دکتر جواد صاین ، در روز: یکشنبه 95/11/24 ساعت 30 : 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.