دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان­ نامه خانم مرضیه فلاح واحد بازکیایی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی کاربردی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مرضیه فلاح واحد بازکیایی دانشجوی رشته شیمی کاربردی با عنوان: «تجزیه فوتوشیمیایی پارانیتروفنول در محیط آبی با استفاده از اکسنده پریدات» با راهنمایی آقای دکتر جواد صاین ، در روز: یکشنبه 95/11/24 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.