دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم حیدریان جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی (گرایش شیمی آلی)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم حیدریان دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره و پلیمر{4-وینیل –-N,Nدی برمو بنزن سولفون آمید{  بعنوان بستر داروی مزالازین و فلوکسامین بعنوان روشی بالقوه جهت آزادسازی دارو و سنتز مشتقات 8،1-دی اکسو-اکتاهیدرو-زانتن » با راهنمایی پروفسور اردشیر خزائی و مشاوره پروفسور داوود آذریفر، در روز: یکشنبه 95/11/17 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.