دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش آلی توسط خانم مهدیه نوازنی

 جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش آلی توسط خانم مهدیه نوازنی  با عنوان: «استفاده کاتالیزگری از نانو ذرات مغناطیس بر پایه تیواوره دی اکسید و ایمیدازول حاوی برچسب­های سولفونیک اسید در سنتزبیس پیرازول­ها، پیرانوپیرازول­ها و آریل بیس پیرانیل متان­ها» با راهنمایی پروفسور محمدعلی زلفی گل، در روز: دوشنبه 95/10/27 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.