دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش آلی توسط خانم منیره نوازنی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم منیره نوازنی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «استفاده کاتالیزگری از نانو اسیدهای جامد آلی و نانو ذرات مغناطیس بر پایه اوره­ی حاوی برچسب­های سولفونیک اسید در سنتز آریل بیس پیرانیل متان­ها و 2 -آمینوبنزوتیازولومتیل نفتل­ها» با راهنمایی پروفسور محمدعلی زلفی گل، در روز: دوشنبه 95/10/27 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.