دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مرتضی چهره گشا با عنوان: «استفاده از مایعات یونی [HSO4][H-NMP] و [HPAA] به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف مشتقات پیرانو [2,3-C] پیرازول و H4- کرومن ها»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مرتضی چهره گشا دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «استفاده از مایعات یونی [HSO4][H-NMP] و [HPAA] به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف مشتقات پیرانو [2,3-C] پیرازول و H4- کرومن ها» با راهنمایی آقای دکتر داود آذری فر، در روز: سه شنبه 95/7/13 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.