دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا فربدمهر با عنوان: «استفاده از اکسید آهن عامل دار شده با گروه های سولفونه شده به عنوان نانو کاتالیست های هتروژن در سنتز هتروسیکل هایی از جمله بنزایمیدازول ها و 2،3 - دی هیدروکینازولین - (1H) 4 - اون ها»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا فربدمهر دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «استفاده از اکسید آهن عامل دار شده با گروه های سولفونه شده به عنوان نانو کاتالیست های هتروژن در سنتز هتروسیکل هایی از جمله بنزایمیدازول ها و 2،3 - دی هیدروکینازولین - (1H) 4 - اون ها» با راهنمایی آقای دکتر داود آذری فر، در روز: سه شنبه 95/7/13 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.