دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم طیبه خانعلی پور با عنوان: «سنتز چندجزئی زانتن دی اون ها با استفاده از کاتالیزورهای نقره کلراید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم طیبه خانعلی پور دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز چندجزئی زانتن دی اون ها با استفاده از کاتالیزورهای نقره کلراید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها» با راهنمایی آقای دکتر داود حبیبی و مشاوره آقای دکتر مهدی بیات، در روز: چهارشنبه 95/7/7 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.