دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سوگند رودباران با عنوان: «سنتز مشتقات بنزو پیرانوپیریمیدین ها و پیرانو پیرازول ها با استفاده از نانوتری اتانول آمونیوم تری کلرواستات»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سوگند رودباران دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مشتقات بنزو پیرانوپیریمیدین ها و پیرانو پیرازول ها با استفاده از نانوتری اتانول آمونیوم تری کلرواستات» با راهنمایی آقای دکتر رامین قربانی واقعی، در روز: سه شنبه 95/7/6 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.