دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مرضیه سروری ایزد با عنوان: «سنتز و شناسایی تعدادی از لیگاندهای بالقوه ده دندانه حاوی گروه آزو و بررسی واکنش آن ها با برخی از یونهای فلزی»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مرضیه سروری ایزد دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «سنتز و شناسایی تعدادی از لیگاندهای بالقوه ده دندانه حاوی گروه آزو و بررسی واکنش آن ها با برخی از یونهای فلزی» با راهنمایی آقای دکتر صادق صالح زاده و مشاوره آقای دکتر رضا گلبداغی ، در تاریخ: دوشنبه 95/7/5 ساعت 10صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.