دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهتاب معینی مهر با عنوان: «سنتز چند جزئی زانتن دیون ها با استفاده از کاتالیزورهای زیرکونیم تترا کلراید و آمونیوم متا وانادات و مطالعات تئوری آن ها »

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهتاب معینی مهر دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز چند جزئی زانتن دیون ها با استفاده از کاتالیزورهای زیرکونیم تترا کلراید و آمونیوم متا وانادات و مطالعات تئوری آن ها» با راهنمایی آقای دکتر داود حبیبی و مشاوره آقای دکتر مهدی بیات در تاریخ: چهارشنبه 95/6/24 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.