دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فیروزه پولادی با عنوان: «سنتز الکتروشیمیایی دی سولفون ها و مطالعه ی الکتروشیمیایی 4، '4 - بی فنول در حضور مالونونیتریل»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فیروزه پولادی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «سنتز الکتروشیمیایی دی سولفون ها و مطالعه ی الکتروشیمیایی 4، '4 - بی فنول در حضور مالونونیتریل» با راهنمایی آقای دکتر داود نعمت الهی، در تاریخ: شنبه 95/2/25 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.