دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش پناهی با عنوان: «اندازه گیری چگالی و ضریب شکست مخلوطهای دوجزئی و سه جزئی (2- پروپانول+1و3 دی آمینوپروپان +2 و5 - دی متوکسی تتراهیدروفوران) در دماهای مختلف»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش پناهی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «اندازه گیری چگالی و ضریب شکست مخلوطهای دوجزئی و سه جزئی (2- پروپانول+1و3 دی آمینوپروپان +2 و5 - دی متوکسی تتراهیدروفوران) در دماهای مختلف» با راهنمایی آقای دکتر حسین ایلوخانی ، در تاریخ: سه شنبه 94/11/27 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.