دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی با عنوان: «اندازه گیری آنتالپی مولی فزونی مخلوطهای دوجزئی 2- بوتوکسی اتانول با الکل ها و مدل کردن آن ها»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «اندازه گیری آنتالپی مولی فزونی مخلوطهای دوجزئی 2- بوتوکسی اتانول با الکل ها و مدل کردن آن ها» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی، در تاریخ: یک شنبه 94/11/25 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.