دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهدیس بهرامی با عنوان: «مطالعه اثر همزمان ماده ی فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات و نانو ذرات سیلیس بر کشش بین سطحی آب و نرمال هگزان»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهدیس بهرامی دانشجوی رشته شیمی کاربردی با عنوان: «مطالعه اثر همزمان ماده ی فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات و نانو ذرات سیلیس بر کشش بین سطحی آب و نرمال هگزان» با راهنمایی آقای دکتر جواد صاین، در تاریخ: دوشنبه 94/11/26 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.