دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمود احمدیان پور با عنوان: «سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید پالادیوم (II) و جیوه (II) شامل سولفونیوم و فسفونیوم ایلیدها و بررسی خواص ضدباکتری و رفتار آن ها نسبت به واکنش میزوروکی - هک»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمود احمدیان پور دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید پالادیوم (II) و جیوه (II) شامل سولفونیوم و فسفونیوم ایلیدها و بررسی خواص ضدباکتری و رفتار آن ها نسبت به واکنش میزوروکی - هک» با راهنمایی آقای دکتر سیدجواد صابونچی و مشاوره آقای دکتر حسن کی پور در تاریخ: چهارشنبه 94/11/21 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.