دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حسین قادری با عنوان«1) سنتز نانو سدیم متاسیلیکا سولفوریک اسید و استفاده از آن در سنتز مشتقات 4،3- دی هیدروپیریمیدینون. 2) سنتز10،4- دی نیترو - 12،8،6،2-تترااکسا-10،4- دی آزاتتراسیکلو[5.5.0.05,903,11] دودکان (tex) از4،1- دی فرمیل - 6،5،3،2- تتراهیدروکسی پیپرازین (DFTHP) با استفاده از عوامل نیتره کننده مختلف»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حسین قادری دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «1) سنتز نانو سدیم متاسیلیکا سولفوریک اسید و استفاده از آن در سنتز مشتقات 4،3- دی هیدروپیریمیدینون. 2) سنتز10،4- دی نیترو - 12،8،6،2-تترااکسا-10،4- دی آزاتتراسیکلو[5.5.0.05,903,11] دودکان (tex) از4،1- دی فرمیل - 6،5،3،2- تتراهیدروکسی پیپرازین (DFTHP) با استفاده از عوامل نیتره کننده مختلف» با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی زلفی گل و مشاوره آقای دکتر یدالله بیات در تاریخ: دوشنبه 94/11/19 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.