دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ندا بهرامی نژاد صفا با عنوان«سنتز کبالت فتالوسیانین مغناطیسی، سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه متیل ایمیدازول و کاربرد آن ها در تغییر و تبدیل گروه های عاملی و سنتز ترکیبات هتروسیکل از جمله مشتقات نفتواکسازینون و اکریدین»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ندا بهرامی نژاد صفا دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز کبالت فتالوسیانین مغناطیسی، سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه متیل ایمیدازول و کاربرد آن ها در تغییر و تبدیل گروه های عاملی و سنتز ترکیبات هتروسیکل از جمله مشتقات نفتواکسازینون و اکریدین» با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی زلفی گل و مشاوره خانم دکتر ملیحه السادات صفایی در تاریخ: دوشنبه 94/11/19 ساعت 8:30 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.