دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری با عنوان«اندازه گیری برخی کاتیون های فلزات سنگین با استفاده از نقاط کوانتومی اصلاح شده با لیگاندهای آلی و معدنی در نمونه های آب»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری برخی کاتیون های فلزات سنگین با استفاده از نقاط کوانتومی اصلاح شده با لیگاندهای آلی و معدنی در نمونه های آب» با راهنمایی خانم دکتر طیبه مدرکیان و مشاوره آقای دکتر عباس افخمی در تاریخ: سه شنبه 94/11/20 ساعت 8:30 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.