دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی یگانه فرد با عنوان«مطالعات تئوری بر روی حلقه های چهار عضوی (E= B, Al, Ga, In, Tl; M=N, P, As, Sb, Bi ) E2M2 با در نظر گرفتن استخلاف های مختلف بر روی اتم های M و E»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی یگانه فرد دانشجوی رشته شیمی . با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی حلقه های چهار عضوی (E= B, Al, Ga, In, Tl; M=N, P, As, Sb, Bi ) E2M2 با در نظر گرفتن استخلاف های مختلف بر روی اتم های M و E» با راهنمایی آقای دکتر صادق صالح زاده و آقای دکتر حسن کی پور، در تاریخ: شنبه 94/11/17 ساعت 12 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.