دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده مریم رحیمیان با عنوان: «ترکیب اسپکتروفتومتری UV -vis و کمومتری در مطالعه سینتکی و ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس انتقال بار»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده مریم رحیمیان دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان:  «ترکیب اسپکتروفتومتری UV -vis و کمومتری در مطالعه سینتکی و ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس انتقال بار» با راهنمایی خانم دکتر معصومه حسنی، در تاریخ: دوشنبه 94/11/26 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.