دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی ذوقی با عنوان«اندازه گیری آنتالپی مولی فزونی مخلوط های دو جزئی 2- بوتوکسی اتانول با الکل ها و مدل کردن آن ها»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو امیدی ذوقی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «اندازه گیری آنتالپی مولی فزونی مخلوط های دو جزئی 2- بوتوکسی اتانول با الکل ها و مدل کردن آن ها» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی، در تاریخ: یک شنبه 94/11/25 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.