دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری با عنوان«اندازه گیری برخی یونهای فلزات سنگین با استفاده از نقاط کوانتومی اصلاح شده بالیگاندهای آلی و معدنی در نمونه های آب»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری برخی یونهای فلزات سنگین با استفاده از نقاط کوانتومی اصلاح شده بالیگاندهای آلی و معدنی در نمونه های آب» با راهنمایی خانم دکتر طیبه مدرکیان و مشاوره آقای دکتر عباس افخمی، در تاریخ: سه شنبه 94/11/20 ساعت 8:30 درمکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.