دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم خدیجه دین محمدی اصل با عنوان«اندازه گیری برخی از داروهای مخدر با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلاتین»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم خدیجه دین محمدی اصل دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری برخی از داروهای مخدر با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلاتین» با راهنمایی آقای دکتر عباس افخمی و مشاوره خانم دکتر طیبه مدرکیان، در تاریخ: شنبه 94/11/17 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.